Svensk B2B e-handel

E-handel för B2B växer så det knakar i Sverige och i världen när allt fler upptäcker värdet i att låta internet och digitala plattformar underlätta för kunderna att göra affärer.

Rapporten Svensk B2B-handel 2017 som ges ut av företaget Litium pekar på en 18% ökning av antalet B2B-företag mellan 2016 och 2017 som säljer digitalt.

Vi på SkyMaker tycker det är extra roligt att vissa av utmaningarna som framkommit i rapporten är sånt som vi har lösningar på redan idag.

”För komplexa och skräddarsydda produkter och tjänster tror jag att det inledningsvis kommer vara svårt att digitalisera handeln, detta då en av de viktigaste förutsättningarna för digitalisering faller bort: standardisering och automatisering av processer. Uppnås inte kostnadseffektivitet med digitalisering tror jag många kommer avstå investeringarna.” – Svar om framtida köpbeteenden i rapporten Svensk B2B-handel 2017

Vi automatiserar och standardiserar processen för att beställa skräddarsydda produkter!

Produktgenerator för Smycken

justwood_earing_uniqueIdag i samband med Formex-mässan lanseras vårt första kundprojekt inriktad mot konsumenter. Produktgeneratorn är utvecklad till företaget JustWood och gör att slutkunden kan designa en variant av ett örhänge själv i deras e-handelsplattform.

Vi jobbar vanligtvis med industriprodukter som ska kundanpassas och som oftast tillverkas till andra företag. Men även konsumentprodukter tillverkas idag med hög automationsnivå vilket möjliggör samma tänk. Så vi hoppas att detta kan vara ytterligare ett steg framåt för minifabriken där ett fåtal individer lokalt kan producera produkter med hög kvalité och god lönsamhet.

Prova själv med deras Unik Örhänge i webbbutiken, eller gå direkt till ritverktyget för träsmycken för att testa lite.

 

 

Examensarbete – Design för användbarhet i 3D-konfigurering inom ehandel

konfigurerbar_bordNu har Alfred Axelsson presenterat sitt examensarbete inom interaktionsdesign och användbarhet för 3d-konfigurering direkt på hemsidor. Målet med studien har varit att designa ett effektivt användargränssnitt för en produktgeneratorer i en webbshop med hjälp av användartester. Och resultatet har gett riktlinjer för hur konfiguratorer bör utformas i e-handeln.

Tekniken bakom webbläsare och vad vi kan göra med en vanlig hemsida idag har utvecklats snabbt på bara några år. Här återstår mycket arbete med att hitta bra riktlinjer och ”best practice” för olika typer av innehåll. Vår förhoppning är att denna studie kan vara ett litet steg på vägen i den processen.

Vill du veta mer så får du gärna kontakta oss!