DynaMaker – Ett Verktyg för dynamisk specialproduktion

Vår plattform DynaMaker är till för dig som vill automatisera hela vägen från dina kunder till din produktion. Använd dynamiska regler för att kunden själv ska kunna kundanpassa dina produkter, och automatgenerera alla offert- och tillverkningsunderlag för varje order.

DynaMaker har utvecklats av oss på SkyMaker för hjälpa till i omställningen till de senaste årens nya förutsättningar i industrin. Kundorderstyrd och automatiserad lokal produktion av specialprodukter kan med rätt verktyg bli det normala.

Den är helt molnbaserad och tillhandahålls som Software as a Service (SaaS).

Besök vår sida www.dynamaker.com för att lära dig mer och testa själv eller kontakta info@skymaker.se så kan vi visa lite exempel på vad vi kan göra för Svensk Industri.