Sommarpraktik på SkyMaker

Efter ännu ett år på Linköpings Universitet där jag nu avslutat mitt fjärde år av min civilingenjörsutbildning i maskinteknik, är jag nu tillbaka på SkyMaker!

Förra sommaren byggde jag en enkel konfigurator för huskonstruktion, inspirerad av open source-projektet WikiHouse. Jag förfinade mina programmeringsfärdigheter i JavaScript och lärde mig hur lätt det är att använda SkyMakers programvara och fick upp ögonen för kraften i linjär algebra. Modellering av ett hus kan förenklas till att flytta och rotera några vektorer runt i 3D-rymden, ge dem några dimensioner, lägga till lite regler och vips så har du en struktur för ett hus.

Även om jag trivdes med ren mjukvaruutveckling förra sommaren ville jag i år vara närmare en riktig maskin. Lyckligtvis investerade SkyMaker i en laserskärare tidigare i år, som jag haft förmånen att få leka med! Under min första vecka tillbaka på SkyMaker har jag experimenterat med att hitta skärnings- och graveringsinställningar för olika material för laserskäraren. Nu är det möjligt att göra en skiss, välja material och låta programvaran och laserskäraren hantera resten.

I DynaMaker har jag byggt en enkel web-app där man kan anpassa storlek på ett underlägg och ladda upp valfri skiss, exempelvis en logotyp, för att pryda sitt hem eller sin arbetsplats på ett unikt sätt.

Nu ska jag njuta av en efterlängtad semester, men kommer tillbaka i mitten av juli för att fortsätta arbeta med lasermaskinen och utveckla fler applikationer. Förhoppningsvis har du då, om du inte redan har insett möjligheterna med DynaMaker, registrerat dig och utvecklat din första app. Trevlig sommar!

/Emil Fernlund

Examensarbete – Förflyttning av kundorderpunkt

imag0438Idag presenterade två av våra examensarbetare, Anna & Janki, sitt examensarbete inom Logistik vid Linköpings Universitet. Och efter en lyckad framläggning är det nu färdiga ingenjörer på väg ut i arbetslivet!

Examensarbetet har undersökt vad som händer med företag som levererar kundanpassade produkter och som flyttar sin kundorderpunkt uppströms när det säljer och tillverkar en produkt.

imag0434Resultatet visar på stora effektiviseringar och besparingar för kundanpassade produkter, och visar på skillnaderna mellan olika produkttyper.

Stort tack för den här terminen!

 

 

 

Pågående exjobb inom logistik

Vi är två glada maskinstudenter från LiU som heter Anna Mjörne och Janki Patel och vi har fått den stora äran att skriva vårat examensarbete på SkyMaker. Vår master har vi läst inom industriell ekonomi och logistik vilket har gjort att vi på vår maskintekniska grund byggt en god medvetenhet om verksamheter och ekonomi. Hittills i arbetet har vi fastställt problemet, gjort oändliga litteratursökningar och tagit fram en metod för det fortsatta arbetet.

Från den litteraturstudie som vi har gjort har vi insett att den tillverkande marknaden ständigt förändras och många hävdar att vi är på väg mot den fjärde industriella revolutionen. Globalisering har medfört högre konkurrens och ofta räcker det inte längre med en bra produkt med hög kvalitet utan nu krävs ett bra helhetskoncept. De nya utmaningarna på marknaden har gjort att företag i Sverige och väst gått mot att tillverka mer kundanpassade produkter för att kunna erhålla konkurrensfördelar. I litteraturstudien har vi även kommit i kontakt med begreppet Mass Customization som handlar om det som beskrivits, att erbjuda marknaden kundanpassade produkter men till samma pris och med i princip samma ledtider som de massproducerade varorna. För att kunna nå Mass customization krävs effektiva tillverkningsmaskiner, verktyg och logistiklösningar. SkyMakers produktgenerator kan automatisera stegen mellan kundbehov och tillverkande maskin och är därför ett verktyg som kan möjliggöra Mass Customization.

För att förklara övergången mot mer kundanpassad tillverkning har vi i studien använt begreppet kundorderpunkt (KOP). Det är den punkt som delar värdeflödet i två delar, den första delen består av aktiviteter som utförs mot prognostisering av efterfrågan och den andra delen av aktiviteter som utförs direkt mot kundorder. I figuren nedan illustreras KOP samt de fyra vanligaste produktleveransstrategierna som definieras av dess placering. De olika strategierna i figuren är Make-to-stock, Assemble-to-order, Make-to-order samt Engineer-to-order. De två första används av företag som tillverkar standardiserade produkter och ofta i syfte att massproducera och de senare används främst vid tillverkning av kundunika produkter.KOP

Examensarbetet går ut på att studera hur olika faktorer förändras då ett företag förflyttar sin kundorderpunkt till vänster i figuren ovan och mot mer kundanpassad tillverkning. Det företag som studerats har kunnat förflytta kundorderpunkten med hjälp av SkyMakers produktgenerator och nya flexibla tillverkningsprocesser. De faktorer som vi har velat studera är logistikkostnader, ledtid och kundvärde. Dessa har valts för att undersöka hur väl Mass Customization kan uppnås med hjälp av produktgeneratorn i kombination med nya effektiva tillverkningsmaskiner. Vi har nu kommit halvvägs i arbetet och hittills har vi fastställt problemet och hur vi ska gå tillväga för att lösa det. Snart ska vi börja samla in den data som behövs för undersökningen för att sedan analysera den och komma fram till hur de valda faktorerna förändras vid förflyttningen av KOP. Vi är supertaggade inför nästa fas och ser framemot att ge oss ut i verkligheten för att undersöka om den stämmer överens med teorin.

Att exjobba på SkyMaker är både givande och roligt. Det som utmärker SkyMaker är deras genuina intresse för teknikens utveckling vilket innebär fredagshack och många konversationer där vi, utan programmeringskunskaper, har fått lära oss många nya begrepp.

Anna Mjörne och Janki Patel

 

JankiAnnaRollup

Den fjärde tillverkningsrevolutionen

Världen står idag på randen till nästa stora genombrott i hur man utvecklar och producerar produkter och tjänster. Behovet av att kunna erbjuda sina kunder helt kundanpassade produkter ökar kraftigt. Snart är det en självklarhet att möbler, byggnader, industriutrustning och konsumentprodukter kan beställas med alla mått, utan att det blir speciellt mycket dyrare.

We are now able to produce a batch of one product, your product, at the same cost and lead time as a batch of many” – Olivier Scalabre

Ett kort föredrag på TED.com med Oliver Scalabre om ”The next manufacturing revloution is here” pratar om möjligheter och utmaningar med det som har tagit sin början just nu. Tekniken för kundanpassad enstyckstillverkning finns redan idag och Sverige är i framkant. Det krävs bara att vi vågar tänker nytt.

Vi på SkyMaker är med och förändrar hur produkter tillverkas. Med våra webbaserade ritverktyg i 2D/3D/CAD kan kunden själv designa sin produkt direkt på hemsidan! Och vi kan hjälpa till hela vägen ner till produktionsutrustningen, oavsett om det är svetsrobotar eller 3D-skrivare.

Matematik och Påskägg

Finns det något bättre sätt att fira påsken än att blanda lite matematik och påskägg? Vi lyckades dock inte få in godiset i efterhand, så det får nog stoppas in i farten nästa gång.

Glad påsk!

Voronated_easter_egg  20160323_13473920160323_152003

 

Modellen kan laddas hem från YouMagine för den som vill påskprinta lite själv.