God Jul och Gott nytt 2018

Ännu ett fantastiskt år är snart till ända! Ett år präglat av många projekt, stor framtidstro och besök hos många fina svenska industribolag.

Tack alla kunder, leverantörer och samarbetspartners som vi haft nöjet att jobba med under året. Och så laddar vi inför ännu ett bra år.

Varma julhälsningar från Team SkyMaker

Workshop i robotlabbet

robot_interactionSom liten sponsor till Linköpings Universitets lag i robot-fotboll så fick team SkyMaker tillfälle att testa på att programmera några robotar ur fotbollslaget. Robotarna som deltar i den här kategorin är av modellen NAO och som har utvecklats av Aldebaran Robotics. Stort tack för worskhopen!

Vi håller tummarna för laget även nästa år!

team_intro

Industriella Materialval LiU

produktutveckling_stegIdag höll Kristofer en gästföreläsning för studenter i Maskinteknik på Linköpings Universitet om materialval i designprocessen, TMKM14, och vad som är bra att tänka på när man designar sin produkt.

Genom att förstå processen och göra smarta val och tester tidigt blir utvecklingsarbetet både smidigt och lättare.

Produktgenerator för Smycken

justwood_earing_uniqueIdag i samband med Formex-mässan lanseras vårt första kundprojekt inriktad mot konsumenter. Produktgeneratorn är utvecklad till företaget JustWood och gör att slutkunden kan designa en variant av ett örhänge själv i deras e-handelsplattform.

Vi jobbar vanligtvis med industriprodukter som ska kundanpassas och som oftast tillverkas till andra företag. Men även konsumentprodukter tillverkas idag med hög automationsnivå vilket möjliggör samma tänk. Så vi hoppas att detta kan vara ytterligare ett steg framåt för minifabriken där ett fåtal individer lokalt kan producera produkter med hög kvalité och god lönsamhet.

Prova själv med deras Unik Örhänge i webbbutiken, eller gå direkt till ritverktyget för träsmycken för att testa lite.

 

 

Tillväxt Linköping – Innovation

SkyMakers grundare Kristofer Skyttner medverkade i tisdagens livesändning om Innovation i programmet Tillväxt Linköping. I tre omgångar diskuterades kort deltagarnas syn vad innovation faktiskt är och hur Linköping som region skulle kunna fortsätta vara en plats för nya företag och utveckling även framöver.

De tre delarna kan ses på Corren.se

 

 

Pågående exjobb inom logistik

Vi är två glada maskinstudenter från LiU som heter Anna Mjörne och Janki Patel och vi har fått den stora äran att skriva vårat examensarbete på SkyMaker. Vår master har vi läst inom industriell ekonomi och logistik vilket har gjort att vi på vår maskintekniska grund byggt en god medvetenhet om verksamheter och ekonomi. Hittills i arbetet har vi fastställt problemet, gjort oändliga litteratursökningar och tagit fram en metod för det fortsatta arbetet.

Från den litteraturstudie som vi har gjort har vi insett att den tillverkande marknaden ständigt förändras och många hävdar att vi är på väg mot den fjärde industriella revolutionen. Globalisering har medfört högre konkurrens och ofta räcker det inte längre med en bra produkt med hög kvalitet utan nu krävs ett bra helhetskoncept. De nya utmaningarna på marknaden har gjort att företag i Sverige och väst gått mot att tillverka mer kundanpassade produkter för att kunna erhålla konkurrensfördelar. I litteraturstudien har vi även kommit i kontakt med begreppet Mass Customization som handlar om det som beskrivits, att erbjuda marknaden kundanpassade produkter men till samma pris och med i princip samma ledtider som de massproducerade varorna. För att kunna nå Mass customization krävs effektiva tillverkningsmaskiner, verktyg och logistiklösningar. SkyMakers produktgenerator kan automatisera stegen mellan kundbehov och tillverkande maskin och är därför ett verktyg som kan möjliggöra Mass Customization.

För att förklara övergången mot mer kundanpassad tillverkning har vi i studien använt begreppet kundorderpunkt (KOP). Det är den punkt som delar värdeflödet i två delar, den första delen består av aktiviteter som utförs mot prognostisering av efterfrågan och den andra delen av aktiviteter som utförs direkt mot kundorder. I figuren nedan illustreras KOP samt de fyra vanligaste produktleveransstrategierna som definieras av dess placering. De olika strategierna i figuren är Make-to-stock, Assemble-to-order, Make-to-order samt Engineer-to-order. De två första används av företag som tillverkar standardiserade produkter och ofta i syfte att massproducera och de senare används främst vid tillverkning av kundunika produkter.KOP

Examensarbetet går ut på att studera hur olika faktorer förändras då ett företag förflyttar sin kundorderpunkt till vänster i figuren ovan och mot mer kundanpassad tillverkning. Det företag som studerats har kunnat förflytta kundorderpunkten med hjälp av SkyMakers produktgenerator och nya flexibla tillverkningsprocesser. De faktorer som vi har velat studera är logistikkostnader, ledtid och kundvärde. Dessa har valts för att undersöka hur väl Mass Customization kan uppnås med hjälp av produktgeneratorn i kombination med nya effektiva tillverkningsmaskiner. Vi har nu kommit halvvägs i arbetet och hittills har vi fastställt problemet och hur vi ska gå tillväga för att lösa det. Snart ska vi börja samla in den data som behövs för undersökningen för att sedan analysera den och komma fram till hur de valda faktorerna förändras vid förflyttningen av KOP. Vi är supertaggade inför nästa fas och ser framemot att ge oss ut i verkligheten för att undersöka om den stämmer överens med teorin.

Att exjobba på SkyMaker är både givande och roligt. Det som utmärker SkyMaker är deras genuina intresse för teknikens utveckling vilket innebär fredagshack och många konversationer där vi, utan programmeringskunskaper, har fått lära oss många nya begrepp.

Anna Mjörne och Janki Patel

 

JankiAnnaRollup

Startup-dagarna med LinTek

Kom och träffa SkyMaker på Linköpings Universitet den 7e mars! Vi står tillsammans med LinTek i Colosseum (C-huset) och berättar om vår resa som Linköpingsbaserad startup.

Mer info hittar du på eventets facebook-sida.

 

God Jul och Gott nytt 2017

Vi på SkyMaker vill tacka för ett fantastiskt 2016 och önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Nästa år så fortsätter vi förändra svensk industri med tillgänglig 3d och skräddarsydda produkter. Så häng på!