Industriella Materialval LiU

produktutveckling_stegIdag höll Kristofer en gästföreläsning för studenter i Maskinteknik på Linköpings Universitet om materialval i designprocessen, TMKM14, och vad som är bra att tänka på när man designar sin produkt.

Genom att förstå processen och göra smarta val och tester tidigt blir utvecklingsarbetet både smidigt och lättare.