Examensarbete – Design för användbarhet i 3D-konfigurering inom ehandel

konfigurerbar_bordNu har Alfred Axelsson presenterat sitt examensarbete inom interaktionsdesign och användbarhet för 3d-konfigurering direkt på hemsidor. Målet med studien har varit att designa ett effektivt användargränssnitt för en produktgeneratorer i en webbshop med hjälp av användartester. Och resultatet har gett riktlinjer för hur konfiguratorer bör utformas i e-handeln.

Tekniken bakom webbläsare och vad vi kan göra med en vanlig hemsida idag har utvecklats snabbt på bara några år. Här återstår mycket arbete med att hitta bra riktlinjer och ”best practice” för olika typer av innehåll. Vår förhoppning är att denna studie kan vara ett litet steg på vägen i den processen.

Vill du veta mer så får du gärna kontakta oss!