Tillväxt Linköping – Innovation

SkyMakers grundare Kristofer Skyttner medverkade i tisdagens livesändning om Innovation i programmet Tillväxt Linköping. I tre omgångar diskuterades kort deltagarnas syn vad innovation faktiskt är och hur Linköping som region skulle kunna fortsätta vara en plats för nya företag och utveckling även framöver.

De tre delarna kan ses på Corren.se