Gästföreläsning om produktutveckling på LiU

Vi på SkyMaker har ett starkt band till produktutveckling och design. Produkters utformning och uppbyggnad har stor påverkan på hur lätt det är att tillverka den kundanpassat.

VD och grundare Kristofer Skyttner var i veckan och höll en gästföreläsning på Linköpings Universitet om industriella materialval i produktutvecklingsprocessen och hur viktigt det är att förstå hur iterativ en designprocess är. Trappstegen som ett projekt klättrar uppför är kantad av upptäckter och tillbakakliv för att korrigera lösningarna. En av nycklarna är att lära sig att göra tidiga analyser och prototyplösningar för att fånga upp så många av utmaningarna som möjligt tidigt i projektet.