Metodik för produktuveckling

När man utvecklar en produkt som ska tillverkas är det viktigt att vara medveten om att många saker inte blir som man tänkt sig i början. Utveckling är en iterativ process där det är viktigt att kunna ta till sig och forma projektet efter de lärdomar som dras längs vägen.

Ett förenklat förlopp från idé till färdig produkt kan innehålla följande delsteg med tillhörande exempel på upptäckta lärdomar:

  1. Konceptgenerering
  2. Konceptutvärdering  – ”Det fungerar inte..”
  3. Detaljlösningar
  4. Analys  – ”Det håller inte..”
  5. Produktionsunderlag
  6. Prototyp  – ”Det passar inte..”
  7. Testning och verifiering  – ”Det fungerar inte..”

Desto längre ner i förloppet man är när man behöver göra en ändring, desto fler steg behöver gås igenom igen. Därför bör man göra tidiga tester och analyser av kritiska delsystem för att få fram en avgörande steg tidigt.

 

Produktutvecklingsprocessen

 

Lämna ett svar