Webbaserade FEM-simuleringar

Simuleringsverktyget SimScale släpptes i vintras i sin första utgåva och möjliggör FEM-beräkningar direkt i webbläsaren. Med hjälp av deras beräkningskluster kan enklare datorer lätt göra tunga beräkningar. Det finns stöd för såväl FEM som CFD och en rad andra typer av både statiska och dynamiska simuleringar.

Med möjlighet till gratiskonto för att göra linjära simuleringar på 1 cpu så sänks tröskeln för att komma igång med simuleringar av en produkt, vilket annars kan vara både dyrt och komplicerat i traditionella CAD-system. Behövs mer kapacitet så kostar det från 150€/månad och uppåt.

Interface och användargränssnitt har en bit kvar att utvecklas för att dom ska bli intuitiva men utöver det är det är det en frisk fläkt på en annars ganska traditionell marknad.

Tillsammans med andra webbaserad CAD-system som exempelvis Onshape kommer den här typen av verktyg troligtvis revolutionera hur verktyg för produktutveckling byggs i framtiden.

Lämna ett svar