Specialprodukter & Kundanpassad produktion

Vi hjälper dig när kunden vill beställa specialprodukter direkt från er hemsida!

Med en produktkonfigurator direkt i e-handeln kan slutkunden själv utforska och specialanpassa produkter.

Oavsett om det är konfigurering utan fixa storlekar, guidade ritverktyg, import av slutkundens underlag eller automatgenerering av ritningar och tillverkningsinstruktioner så har vi lösningarna till dig!

Automatisera hela vägen från kund till maskin

Tack vare vår CAD-plattform kan vi automatgenerera alla underlag som krävs för att tillverka en produkt helt kundanpassat. Det gör att vi skapar ett automatiserat flöde hela vägen från kund till den tillverkande maskinen.

Oavsett om det är 2D-ritningar, monteringsinstruktioner, 3D STEP-filer,  eller svetspositioner till en robot som behövs så löser vi det!

Molntjänst för produktkonfiguratorer i 3D

Med vår Molntjänst SkyMaker Studio möjliggör vi för kunden att själv specialanpassa och utforska en produkt innan beställning direkt i e-handeln.

Varje uppsättning kan skräddarsys så att den smälter in med företagets egna produkter, grafiska profil och e-handelslösning

Parametrisk CAD i webbläsaren

Tack vare SkyMakers egen parametriska CAD-motor kan konfigurering ske helt utan fixa storlekar. Snabb 3D-visualisering av produkten guidar kunden genom processen. Och alla underlag för offert och tillverkning automatgenereras vid varje kundorder.

Metodik för specialprodukter

En produkt som ska kunna specialanpassas beskrivs med SkyMakers regelverk och metodik. Reglerna guidar slutanvändaren genom vad som är tillåtet och ekonomiskt försvarbart vid anpassning av en produkt. Och den standardiserade metodiken som molntjänsten bygger på ser till att regelverket är lätt att långsiktigt underhålla och vidareutveckla.