PRODUKTGENERATOR I 3D

Molntjänsten SkyMaker Studio

När vi tar fram en produktgenerator åt ett företag använder vi oss av molntjänsten SkyMaker Studio. Plattformen bygger på SkyMakers egna CAD-motor och har funktioner för att generera och hantera 2D/3D-geometri direkt på en hemsida.

Med en produktgenerator i SkyMaker Studio krävs ingen installation av användaren utan den startas så fort användaren besöker hemsidan. Den fungerar för obegränsat antal användare och fungerar på samtliga moderna webbläsare.

Plattformen kan automatgenerera monteringsritningar i 2D, detaljritningar, 3D filer (STEP), tillverkningsunderlag för maskiner, och mycket mer.

Exempelprojekt

Optimerade hyllplan till stora lager

Företaget Garantell AB har sedan många år tillverkat gallerprodukter till industri och byggsektorn i sin högautomatiserade fabrik i Värnamo. Med hjälp av produktgeneratorer i molntjänsten SkyMaker Studio har nu flera av deras produktfamiljer fått verktyg som kunderna själva kan använda för att konfigurera och rita upp varianter optimerade för deras behov.

Exempelvis görs hyllplanen helt on demand och optimerat för last och vikt. Allt kunden behöver göra är att fylla i mått och önskad last.

Sen genereras allt ända ner till instruktioner för robotar vid en order, vilket ger en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktion av skräddarsydda lösningar.

Kundkarvade keramiska plattor

Företaget TileMark producerar keramiska plattor för interiördesign, där varje platta kan få sitt eget motiv karvad. Tack vare en produktgenerator på molntjänsten SkyMaker Studio kan inredningsarkitekter själva utforska en design direkt på TileMark:s hemsida medan alla tillverkningsregler och hur det ska delas upp sköts automatiskt.

Hyllsystem i alla storlekar

Hyllsystem är en typiskt robotiserad produkt som består av kapade skivor och hål. Med autogenererade underlag så försvinner behovet av fixa storlekar och kunden kan få designa själv.

Maskin- och materialbegränsningar byggs in i verktyget för att det alltid ska bli ett kostnadseffektivt förslag till slutkunden.

När all komplexitet döljs kan det till och med vara roligt att designa sin unika variant av en produkt!