PRODUKTGENERATORER I 3D FÖR HEMSIDOR

Med en produktgenerator som körs direkt på hemsidan kan kunderna enkelt börja utforska och guidat konfigurera en produkt i 2D/3D innan beställning.

 

Vi automatiserar dessutom hela vägen från hemsidan ner till tillverkande maskin!

 

Kontakta oss

Kontakta Kristofer så berättar han mer om hur vår CAD-Molntjänst SkyMaker Studio kan lösa din problem! Vi kan hjälpa ett företag att kostnadseffektivt tillverka kundunika ordrar i stora volymer, minska på lagerhållning och förändra hur produkter tillverkas!

 

kristofer.skyttner@skymaker.se
073-6489078

Kristofer Skyttner
Kristofer Skyttner
Grundare och VD
Markus Tinnfält
Markus Tinnfält
Utvecklare
Jonathan Brandtberg
Jonathan Brandtberg
Utvecklare
Axel Skyttner
Axel Skyttner
Utvecklare
LÅT KUNDEN KONFIGURERA SJÄLV
GUIDAD KONFIGURERING I 2D/3D

Med vår Molntjänst SkyMaker Studio möjliggör vi för kunden att själv generera, konfigurera och utforska en produkt innan beställning.

Tack vare SkyMakers egen parametriska CAD-motor som körs direkt på hemsidor öppnar det upp för vem som helst att guidat konfigurera, rita, experimentera och interagera med en produkt som kan kundanpassas. Och vid offert/beställning kan alla underlag automatgenereras, ända ner till maskininstruktioner för tillverkande maskin.

Utseendet kan anpassas så att den smälter in med företagets egna grafiska profil och e-handelslösningar.

ANVÄNDARFLÖDEN & UTSEENDE

Vi arbetar mycket med användarflöden för hur en otränad användare ska kunna guidas när en kundanpassad produkt ska konfigureras. Flödet och användargränssnittets utseende anpassas efter produktens typ, komplexitet och vilken användargrupp som man riktar in sig på.

 

Utseendet på produktgeneratorer kan även skräddarsys så att den smälter in bland företagets övriga e-lösningar.

AUTOMATISERA HELA VÄGEN FRÅN KUND TILL MASKIN 

Tack vare vår CAD-plattform kan vi automatgenerera alla underlag som krävs för att tillverka en produkt helt kundanpassat. Det gör att vi skapar ett automatiserat flöde hela vägen från kund till den tillverkande maskinen.

 

Oavsett om det är 2D-ritningar, monteringsinstruktioner, 3D STEP-filer,  eller svetspositioner till en robot som behövs så löser vi det!